Storaksjon 21. mai

Bønder fra hele landet vil vise sin misnøye med Regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene i en storaksjon i Oslo 21. mai. Aksjonen foregår i regi av Bondelaget og Småbrukarlaget, og Norges Birøkterlag vil stille opp med en gjeng birøktere. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs