Til birøkterne i Aust-Agder

Etter et birøktmøte på Holt der bl.a. Mattilsynet var til stede har det vært stor bekymring for hvordan biene skulle stelles på en forsvarlig måte og innenfor de retningslinjer som det ble orientert om på møtet.
Mattilsynet har nå justert og presisert regelverket slik at det blir tillatt å sette på skattekasser uten at biene er prøvetatt først.

De aller fleste birøkterne i Aust-Agder får beskjed om å sende inn prøve for å teste for åpen yngelråte nå i nærmeste framtid. Analysekostnadene ved denne prøven vil bli dekket av Mattilsynet. Når biene er testet vil en kunne søke om dispensasjon for flytteforbudet, f.eks. dersom en ønsker å vandre. Testen vil gjelde for hele sesongen.
 
I Mattilsynets rundskriv som gjelder fra 25. mai står det følgende om «Bigårder i restriksjonssonen i Aust-Agder»:
«Selv om de fleste bigårder etter hvert er blitt testet i Aust-Agder, vil soneforskriften ikke bli opphevet i år. Fylket har hatt svært mange smittede bigårder, og situasjonen vurderes fortsatt som usikker i Aust-Agder.
Det er forbudt å flytte bier og utbygde vokstavler innenfor eller ut av sonen, jf. § 4 i soneforskriften. Birøktere i Aust-Agder kan søke Mattilsynet om å flytte bier
og utbygde vokstavler innen og ut av fylket. Et av kriteriene for å få en slik tillatelse vil være at biene er testet nylig med negativt resultat etter opplegg som ovenfor, jf. pkt II.
Men når det gjelder flytting av bier mellom en birøkters egne bigårdsplasser vil det være nok å kreve testing en gang inneværende år, med negativt resultat. Utbygde vokstavler kan flyttes mellom en birøkters egne bigårdsplasser uten testing.
»
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs