Ytterligere informasjon til birøkterne i Aust-Agder

Viser til nyhettsak i går. Det er kommet litt endret tekst fra Mattilsynet. Den nye teksten er som følger: Det er forbudt å flytte bier og utbygde vokstavler innenfor eller ut av sonen, jf. § 4 i soneforskriften. Birøktere i Aust-Agder kan søke Mattilsynet om å flytte bier og utbygde vokstavler innen og ut av fylket. Et av kriteriene for å få en slik tillatelse vil være at biene er testet nylig med negativt resultat etter opplegg som ovenfor, jf. pkt II. Men når det gjelder flytting av bier mellom en birøkters egne sertifiserte bigårdsplasser vil det være nok å kreve testing før det flyttes bier første gang i sesongen, med negativt resultat. Utbygde vokstavler kan flyttes mellom en birøkters egne bigårdsplasser uten testing. Men i begge tilfeller skal det søkes Mattilsynet om tillatelse til flytting. Man kan hele tiden holde seg oppdatert her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs