Bli med på kåringen av AGROTEKNIKKNYHETER

På utstillingen Agroteknikk til høsten vil nyvinninger innen landbruket innenfor ulike kategorier premieres.
Norges Birøkterlag oppfordrer nyvinninger innen birøkt til å delta.
Påmelding skjer direkte til Agroteknikk.

Blant utstilte produkter på Agroteknikk 2012 vil det bli kåret offisielle Agroteknikk nyheter.
Kåringen vil skje på grunnlag av innsendt informasjon fra utstillerne. Produkter som tilfredsstiller kravene til betegnelsen «AGROTEKNIKKNYHET», vil bli tildelt diplom og plakat med en beskrivelse av nyheten. Kårede produkter vil bli omtalt i fagbladet Norsk Landbruk, Bedre Gardsdrift og Agroteknikks messeavis, i tillegg til nevnte blader og Agroteknikks nettsider.

 

Juryen vil, på selvstendig grunnlag, foreta en innbyrdes vurdering av de godkjente nyhetene,

og tilkjenne dem fra ett til tre kornaks ut ifra nyhetens vesentlighet og interesse - der tre

kornaks er det beste. De beste vil få en ekstra utmerkelse på utstillerfesten første

utstillingsdag.

Hvis juryen finner grunnlag for det, kan følgende spesialpriser deles ut. Spesialpriser trenger

ikke tilfredsstille samme krav til aks som vanlige nyheter:

HMS-PRISEN: Tildeles det produktet/ de produktene som juryen mener ivaretar

arbeidsmiljøet på best mulig måte og/eller bidrar til en spesiell stor

arbeidsmiljøgevinst.

ÅRETS INNOVASJON: Tildeles konsepter eller produkter med vesentlig grad av

innovasjon.

ÅRETS NORSKPRODUSERTE PRODUKT: Tildeles det/de norskproduserte produkt

som utmerker seg.

Det vil også bli gitt ut en PUBLIKUMSPRIS. Publikum får mulighet til å stemme på årets

nyhet på nettsidene til Agroteknikk, Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruk.

Juryen består av:

Tor Anders Høgaas, produktsjef Eikmaskin, representerer Agroteknikkomiteen, juryleder

Marianne Røhme, ansvarlig redaktør i Norsk Landbruk og Traktor

Magnus Østby, Redaktør i Bedre Gardsdrift

Lasse Gravås, Pensjonert professor I-MEK

Tor Rustad, gårdbruker og teknisk oversetter

Sverre Heggset, Norsk Landbruksrådgivning

Utstillingskomiteen

Agroteknikk 2012, v/ Lantmännen Maskin, pb. 157, 2051 Jessheim

Tlf: +47 481 71 035, E-post: truls.aasterud@lantmannen.com

Bankgiro: 9365.15.75697, Foretaksnr.: 892 707 642 mva

Agroteknikk 2012 arrangeres i regi av TLIF (Traktor- og Landbruksmaskin- Importørenes Forening) og RL (Redskapsfabrikkenes Landslag)

Kriterier for deltagelse:

AGROTEKNIKKNYHET 1 AKS:

Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført,

vist eller solgt i Norge før 1. januar 2012.

Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av

et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon,

design, tekniske spesifikasjoner eller lignende.

Produktet skal vises på Agroteknikk 2012.

Produktet skal være prissatt og mulig å bestille pr. 1. november 2012

AGROTEKNIKKNYHET 2 AKS:

Produktet må oppfylle kravene til ett aks. I tillegg må det oppfylle minst ett av

følgende krav:

o

Økt effektivitet

o

Økt lønnsomhet

o

Forbedring av arbeidssituasjonen for bonden

o

Forbedring av miljø og sikkerhet

o

Nytt, innovativt design

AGROTEKNIKKNYHET 3 AKS:

Produktet må tilfredsstille kravene til ett og to aks, og i tillegg tilfredsstille minst ett av

følgende krav:

o

Produktet inneholder teknikk eller teknologi som er ny i markedet eller

produktkategorien

o

Produktet inneholder en funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave

som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte

o

Produktet har egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra

andre løsninger

Nyhetsvinnere vil denne gangen bli presentert i forkant av utstillingen, i utgaver av Bedre

Garddrift og Norsk Landbruk ca. 17. oktober 2012, samt på deres nettsider og

Agroteknikk.no.

Påmelding:

Påmeldingen skjer på www.agroteknikk.no sin utstillerweb. Der finnes innmeldingsskjema

for nyhetskåringen. Fristen for innsending av nyheter er

15. august 2012

For spørsmål, ta kontakt med Tor Anders Høgaas, tlf. 92065223,

toranders.hogaas@agcocorp.com

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs