Til birøkterne i området med åpen yngelråte (Agder)

Det er har hittil i år blitt analysert 162 prøver fra ca 110 birøktere ved Norges veterinærhøgskole for åpen yngelråte. Mange av prøvene er i forbindelse med overvåkningen av situasjonen i landet. Det er i år ikke påvist åpen yngelråtebakterier i noen andre fylker enn i Agderfylkene. Det er 1 påvisninge i Vest-Agder og 3 i Aust-Agder hittil.

70 birøktere fra utbrudsområdet i i Aust-Agder er bedt av Mattilsynet om å sende inn prøver, men det er hittil bare 25 som har sendt inn. Vi oppfordrer på det sterkeste til at de som har fått beskjed om å sende inn, gjør det.
Det er en del birøktere i Aust-Agder som ønsker å få analysert biene sine pga at det er nødvendig for å søke om flyttetillatelse, men som ikke er bedt om å sende inn. Disse kan (skal) sende inn prøver, men det er ikke sikkert at dette vil bli dekket av Mattilsynet. Norges Birøkterlag har bedt om at utgiftene ikke skal dekkes av den enkelte, men dette vet vi ikke resultatet av enda.
Vi vil på det sterkeste oppfordre alle til å følge regelverket som innebærer at man må søke om dispensasjon for å flytte både bier og utbygde tavler. Dette er gjort for at Mattilsynet skal ha oversikt over flyttingen og kunne reagere raskt ved nye funn av åpen yngelråte.
I regelverket står det klart:
Det er forbudt å flytte bier og utbygde vokstavler innenfor eller ut av sonen, jf. § 4 i soneforskriften. Birøktere i Aust-Agder kan søke Mattilsynet om å flytte bier og utbygde vokstavler innen og ut av fylket. Et av kriteriene for å få en slik tillatelse vil være at biene er testet nylig med negativt resultat etter opplegg som ovenfor, jf. pkt II. Men når det gjelder flytting av bier mellom en birøkters egne sertifiserte bigårdsplasser vil det være nok å kreve testing før det flyttes bier første gang i sesongen, med negativt resultat. Utbygde vokstavler kan flyttes mellom en birøkters egne bigårdsplasser uten testing. Men i begge tilfeller skal det søkes Mattilsynet om tillatelse til flytting. 
Man kan hele tiden holde seg oppdatert her. (se dokumentene nederst på siden).

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs