Ta vare på slåtteengene

De er verdifulle genbanker som kan få stor betydning i fremtiden.
Blomsterenger hørte gamle dagers jordbruk til. De ble slått med ljå og ikke gjødslet. Over lang tid, gjerne mer enn hundre år, utviklet det seg svært artsrike plantesamfunn med en tilhørende stor insektfauna.
Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs