EU vil avgjere kva for genmodifisert mat som vert tillate i Noreg

EU har godkjent nær 40 genmodifiserte næringsmiddel og fôrvarer. Dei kan også verte tillatne i Noreg viss EU får Noreg til å innføre nye reglar. Les mer hos Nationen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs