Årest lyngtrekk nærmer seg

Årets lyngvandring nærmer seg. Hedmark Birøkterlag har en egen vandreside. Her kan man rapportere fra lyngområdene og dermed holde hverandre oppdatert om hvor langt lyngen har kommet, ødelagte vandreplasser, bjørneangrep og andre aktuelle tema. Hedbi finner du her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs