Snart tid for å søke om produksjonstilskudd

31. juli åpnes det for å søke om produksjonstilskudd i birøkten. 31. juli er også telledato. Fristen for å søke er 20. august. Tilskuddet ble økt til 350 kroner fra i år. Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune. Last ned søknadsskjemaet her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs