Rydding av vertsplantar i Florø og Askvoll

Mattilsynet har starta arbeidet med å rydda vertsplantar for pærebrann i Florø. Dette for å hindra at plantesjukdomen pærebrann spreier seg. Seinare vert det òg rydda i Askvoll. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs