Mistanke om lukket yngelråte i Østfold

Det er mistanke om lukket yngelråte hos en birøkter med ca 35 bikuber i Indre Østfold. Prøver er tatt ut og vil bli undersøkt ved Norges Veterinærhøgskole. Sist denne sykdommen ble påvist i Østfold var i 2005, mens den ble påvist i Vest-Agder i 2011. Les mer på mattilsynet.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs