Stipend for kurslærere

Studieforbundet ønsker å bidra til bedre og flere kurslærere/instruktører til vår kursvirksomhet. Lokale lærere/instruktører som vil ta opplæring/etterutdanning, kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet. Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og søknaden må anbefales av medlemsorganisasjonen (lokalt eller regionalt). Søkeren må ha som intensjon å virke som lærer/instruktør på kurs i Studieforbundet. Søknadsfrist for 2. halvår er 1. september. Les mer og last ned søknadsskjema her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs