Förbjudna läkemedel i bikupan - honungen får inte säljas

Ett honungsföretag i länet har förbjudits att sälja sin honung i Sverige. Anledningen är att producenten ertappats med att ge bina i kupan ett otillåtet läkemedel under en längre tid. Les mer hos foodmonitor.se.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs