Mistanke om yngelråte i Østfold avkreftet

Det var mistanke om yngelråte i Østfold. Prøver ble tatt ut og undersøkt ved Norges Veterinærhøgskole både for åpen og lukket yngelråte og bekreftet negative. Les mer på mattilsynet.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs