Spørreskjema angående birøkten og sukkeravgiftsøknad

Nå er spørreskjema angående birøkten lagt ut på Min Side. Norges Birøkterlag er avhengig av å ha gode statistikker i forhandlinger med myndighetne for å ivareta birøkternes interesser, i forbindelse med organisasjonsarbeid og ovenfor allmennheten.
Hjelp oss med å fylle ut spørreskjemaet på Min Side, gjør det gjerne samtiditig med at du søker om sukkeravgiftrefusjon. Spørreskjemaet er like enkelt som i fjor, og det tar bare et par minutter å fylle ut. Vi er takknemlige for hjelpen!

Søknadsskjemaet for sukkeravgiftrefusjon er nå åpnet. Dette finner du på Min Side. Instruks for utfylling finner du på innloggingssiden.
For å logge inn trenger du medlemsnummer og passord. Har du ikke dette tilgjengelig ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat.
Birøktere som ikke er medlemmer kan også søke om refusjon, ta kontakt med sekretariatet for å få tilgang til systemet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs