Bier i byen

Arkitekt Arild Eriksen fra Eriksen og Skaja og Ragna Ribe Jørgensen fra MAJOBO ønsker å få biene inn i byen. Se innslaget på Førkveld.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs