Medlemsmøte og Fylkessamling i Studieforbundet natur og miljø

Høstens medlemsmøte i Studieforbundet natur og miljø er terminfestet til tirsdag 23. oktober hos Den Norske Turistforening, Youngstorget 1 i Oslo. Hvilke saker medlemsorganisasjonene/styret bestemmer seg for å drøfte på møtet, vil vi få komme tilbake til. Men alle medlemsorganisasjonene oppfordres allerede nå å holde av dagen!

Høstens fylkessamling
Representanter fra fylkesavdelingene som planlegger å delta på Studieforbundets fylkessamling i høst, kan merke seg at denne er planlagt til helgen 3-4. november i Gardermoen-området. Nærmere om program og påmelding kommer når tiden nærmer seg.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs