Naturens ekte zombier

Birøkteren fra Seattle kom hjem fra ferie og så at biene hans oppførte seg svært svimete. Det skulle vise seg at de var blitt...ZOM-BIER! De er ikke de eneste levende døde i naturen. Les mer på forskning.no.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs