Fyll ut ÅRSRAPPORT for lagene

På Min Side for tillitsvalgte ligger årsrapport for lagene klart til utfylling. Informasjonen vi får gjennom undersøkelsen er viktig for Norges Birøkterlags arbeid overfor politikere, samfunn og egen organisasjon. Vi ber derfor om at de tillitsvalgte i lagene tar seg tid til å fylle ut skjemaet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs