Siste frist for sukkeravgiftrefusjonssøknad er mandag 15. oktober

Vi minner om at siste frist for søknad av sukkeravgiftrefusjon er mandag 15. oktober. Søknaden leveres på Min Side. Brukernavn og passord fikk du tilsendt med faktura for kontingent tidligere i år. Brukernavn= medlemsnummer, som du finner på baksiden av Birøkteren.
Hvis du har registrert din epostadresse i vårt medlemsregister kan du også få tilsendt passord på epost ved å bruke glemt passordfunksjonen (dette gjelder kun for de som har registrert epost tidligere). Du kan også kontakte Norges Birøkterlags sekretariat for passord.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs