Lukket yngelråte påvist i Kviteseid, Telemark

Det er påvist lukket yngelråte i en bigård i Kviteseid i Telemark. Mattilynynet pålegger sanering av bigården. Smittteveien er foreløpig ikke kjent.
Birøkteren vil kunne søke erstatning fra Fylkesmannens landbruksavdeling.
Nærmere orientering vil bli gitt, når det foreligger nye opplysninger.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs