Siste frist for å svare på spørreundersøkelse for medlemmer

På årsmøtet i 2012 ble det vedtatt å gjennomføre en organisasjonsundersøkelse med spesiell fokus på fylkes- og lokallagene i Norges Birøkterlag.

Her finner du spørreundersøkelse for medlemmer.

Dine svar vil gi verdifull informasjon til organisasjonsanalysen. Frist for å svare på undersøkelsen er 31. januar for medlemmer.

Vi takker for dine svar!

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs