EFSA-arbeid om bier

EUs mattrygghetsorgan EFSA har satt i gang et omfattende arbeid for å klarlegge årsaker til og utarbeide råd om tiltak mot den omfattende nedgangen av bier i verden. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs