Husk kursrapport til Studieforbundet natur og miljø innen 15. januar!

Kursarrangører som har fått tilsagn om støtte til kurs i 2012, må sende inn rapportskjemaet innen 15. januar. Ellers får vi ikke utbetalt tilskudd til kurset, og kurset blir ikke med i rapporteringen av kursaktiviteten for 2012. Det er dokumentert kursaktivitet som er kriteriet for fremtidig tilskudd fra Staten. Derfor er det viktig å få inn disse rapportene i tide! Her finner du oversikt over urapporterte kurs.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs