Mattilsynet tygger på farlig biegift

Forsøk hos Bioforsk Vest på Særheim bekrefter at et plantevernmiddel som er ekstremt giftig for bier overføres fra beisede frø til pollen og nektar også i norsk raps. Oljeveksten er svært tiltrekkende for pollinerende bier. Les mer hos Aftenbladet.

Mattilsynets hjemmeside kan du lese mer og laste ned rapporten Opptak og translokering av insektmidlet imidakloprid i kulturplanter - eksponering av bier.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs