Varroa påvist i Hordaland

Det er påvist varroa hos Søylands Biegard i Bergen kommune i Hordaland, midt inne i det til nå varrofrie området på Vestlandet. Birøkteren var en av deltakerne i Norges Birøkterlags bisjukdomsundersøkelse og sendte inn prøver for virusanalyse høsten 2011. I en av de tre prøvene som ble sendt inn av birøkteren ble det påvist deformert vingevirus (DWV). Dette er et av virusene som er sterkt knyttet til varroa selv om det er påvist i varroafri sone i Sverige. Med denne bakgrunn tok Norges Birøkterlag kontakt med birøkteren, og oppfordret birøkteren til å sende inn nedfallsprøve til analyse for varroa. Nedfallsprøven som ble samlet opp på innskuddsbrett fra innvintring til begynnelsen av desember ble mottatt av Norges veterinærhøgskole og analysen foretatt 28. desember påviste varroa i lavt antall i nedfallet. Det er etter påvisninga gjennomført provosert nedfallsprøve med oksalsyre i alle bikubene i den infiserte driftsenheten. Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet til Hordaland.
Mattilsynet vil iverksette prøvetaking i noen kontaktbigårder for å få en oversikt over spredningen. Mattilsynet har kategorisert Varroa som en C sjukdom og kostnader ved håndtering av C sjukdommer dekkes normalt ikke av det offentlige.
For Norges Birøkterlag er det viktig å kunne dokumentere utbredelsen av midden og at en får en avklaring før vandring på pollineringsoppdrag. Nærmere informasjon om hvordan og når prøver kan tas ut vil komme i Birøkteren og vil være i tråd med prøvetakingen som skal skje i forbindelse med sertifisering av biene i varroafrie områder.
Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs