Sakspapirer til årsmøtet 2013

Norges Birøkterlags årsmøte arrangeres lørdag 16. mars på Comfort Hotel Runway på Gardermoen.
Sakspapirene til årsmøtet finner du på Min Side for medlemmer, under referat/dokumenter. Sakspapirene har blitt oversendt fylkeslagene for videresending til utsendingene.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs