Ski birøkterlag inviterer til nybegynnerkurs i birøkt

Kurset gir en god innfø­ring i birøkt til nybe­gynnere eller person som ikke har startet med birøkt enda. Når kurset er ferdig vil du kunne starte som egen birøkter.

Bor du andre steder i landet og ønsker å delta på nybegynnerkurs? Ta kontakt med ditt nærmeste lokallag. Du finner kontaktinformasjon på vår hjemmeside under Fylkes- og lokallag i venstre meny.

 

Bli med på kurs i birøkt for nybegynnere!
 
Tittel:

BIRØKT NYBEGYNNER

 
Målsetting med kurset:
Gi en god innfø­ring i birøkt til nybe­gynnere eller person som ikke har startet med birøkt enda.
Målgruppe:
Kvinner og menn i alle aldere.
Kurstype:
Kurset er lagt opp til et kurs med forelesninger og praktiske demonstrasjoner.
Læremidler:
Litteratur:
"Birøkt som hobby og næring" av Egil Villumstad (siste utgave 2004) (ISBN 82-529-2426-3) er obliga­torisk. Boka kan kjøpes i bokhande­len eller gjennom Honningcentralen.
Medlemstidsskriftet til Norges Birøkterlag, "Birøkteren", etter ønske fra læreren for oppdatering av stoff.
”Håndbok i dokumentert produksjon av honning”. Skaffes fra Honningcentralen.

Kurset holdes på Waldemarhøy kulturhus i Ski
(5 minutters gange fra Ski jernbanestasjon, i Follo)
Oppstart torsdag 14.mars 2013, Kl. 18.30-21.30,
og fire kvelder til i løpet av våren.
Kursavgift: 500,-
Hver kursdeltaker må anskaffe boken «Birøkt som hobby og næring».
(Kostnad til verneutstyr kommer i tillegg)
 
Når kurset er ferdig vil du kunne starte som egen birøkter.
 
Meld deg på til:
    Christin Retvedt     
E-post: christin@retvedt.no
   Mobil: 911 38 255
 
Påmeldingsfrist: 8.mars 2013
Hilsen fra Ski Birøkterlag
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs