Mattilsynet snur, avslår humleimport

Mattilsynet har avslått en søknad fra firmaet L.O.G. AS om import av humler fra Nederland til Rogaland. Konsekvensen blir trolig at tomatnæringen må greie seg med norske humler. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs