Mattilsynet trekker godkjenning for plantevernmiddel som fryktes å ha sammenheng med biedød

Ny kunnskap om visse plantevernmidlers effekt på bier gjør at Mattilsynet har valgt å trekke tilbake godkjenningen for beisemidlet Chinook FS 200 som inneholder imidakloprid. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs