Norske humler og andre bier trues

MENS BESTANDENE av humler og andre bier stuper over hele verden, tillater nå Landbruks- og matdepartementet (LMD) en humleimport som man vet kan få katastrofale følger for norske humler. Mot bedre vitende brukes smutthull i lovverket for å tillate humleimport, og man overser føre var-prinsippet (jf. naturmangfoldloven). Les mer hos Aftenbladet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs