Sprøytemiddelforbod skal hindre biedød

Globalt er biedød eit stort problem. No innfører EU eit forbod om bruk av tre ulike plantevernmiddel som er lenka til massiv forsvinning av bier. Forbodet er verksamt frå og med 1. desember. Les mer på forskning.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs