Har GM-planter skapt problemer for miljøet?

Hva skjer når genmanipulerte planter blir dyrket ute? Etter over 15 år med kommersiell produksjon vet vi litt mer om både positive og negative effekter av GMO.
Les mer hos forskning.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs