Problemer med e-postene i sekretariatet er rettet

De siste par ukene har sekretariatet hatt problemer med at e-poster har blitt borte. Feilen i datasystemet er nå rettet, og sekretariatet har fått tilgang til e-poster som har blitt borte i løpet av perioden. Disse vil nå blir besvart fortløpende. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført.

 


 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs