Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundets nyhetsbrev forteller mer om ny tilskuddsordning for medarbeideropplæring, læring som strategi for organisasjonsutvikling, forskning på studieforbund, høstens fylkessamling og læringsdagene for voksne i 2013 og 2014. Trykk på Les mer for å se hele nyhetsbrevet. Se også studieforbundets hjemmeside for mer informasjon

Rapportering av gjennomførte kurs som i fjor

Ved utgangen av august hadde Studieforbundet utbetalt 2,9 millioner i kurstilskudd til ca 1.500 rapporterte kurs. Det er omtrent på samme nivå som i fjor; Kennelklubben noen flere, NJFF noen færre. Studieforbundet er med på VOFOs kampanje «1 million på rett kurs» hvor målsettingen er stadig å kunne rapportere flere kursdeltakere. De som har gjennomført kurs, må derfor sørge for å rapportere disse til Studieforbundet! Det er rapporterte kurs og kursdeltakere som teller på statistikken. Neste utbetaling av kurstilskudd er siste uke i september.

Medarbeideropplæring

Studieforbundet ønsker å fremme opplæring/etterutdanning av lokale/regionale kurslærere/kursinstruktører. Styret har vedtatt å avvikle den 3 år gamle stipendordningen og i stedet gi medlemsorganisasjonenes sentralledd mulighet til å søke om ekstra tilskudd til medarbeiderkurs med samme formål. Medarbeiderkursene skal gjennomføres som tilskuddsberettigete kurs etter en på forhånd godkjent studieplan hvorav minst 1 time er avsatt til presentasjon av Studieforbundet natur og miljø. På budsjettet for 2014 er det avsatt kr 115.000 til ordningen. Ekstratilskuddet til medarbeiderkurs kommer i tillegg til det ordinære kurstilskuddet og utbetales samtidig når kursrapport foreligger. De som er interessert i å søke, kan ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen. Søknadsfrist for 2014-kurs er 15. januar 2014.

Læring som strategi for organisasjonsutvikling

VOFO inviterer til dagsseminar 27. september på Litteraturhuset i Oslo. Målet er at deltakerne skal utvikle bevissthet om betydningen av opplæring som strategisk og integrert verktøy og metode for utvikling av egen organisasjon. Hva er læring og voksenpedagogikk? Hvordan legge til rette for opplæring i organisasjonene? Eksempler fra organisasjoner som har et bevisst forhold til opplæringens betydning i prosesser for organisasjonsutvikling. Ledere og medarbeidere med ansvar for opplæring og pedagogisk virksomhet i medlemsorganisasjonene kan melde seg på direkte til VOFO innen 20. september. Pris kr 800,-.

Forskning på studieforbund

Rundt 20.000 kursdeltakere mottar i disse dager en epost i forbindelse med en spørreundersøkelse som nå gjennomføres av analysefirmaet Oxford Research på oppdrag fra Vox. De skal utarbeide en forskningsrapport som beskriver studieforbundenes rolle og egenart som ideelle organisasjoner, type aktivitet, målgrupper og økonomi,- bl.a. hvordan midlene fra statsbudsjettet brukes. Parallelt med deltakerundersøkelsen vil alle studieforbundene intervjues om bl.a. intern organisering, aktivitet og økonomi. Økt kunnskap om studieforbundene er nødvendig for å utvikle deres rolle, oppgaver og rammevilkår i en helhetlig innsats for voksnes læring, mener Vox. Alle som har mottatt epost fra Oxford Research oppfordres til å svare innen fristen 9. september! Antall svar vil ha stor betydning for hvor mange og hvor detaljerte konklusjoner som kan trekkes ut fra forskningen.

Høstens fylkessamling

Representanter for fylkesavdelingene som planlegger å delta på Studieforbundets fylkessamling i høst, kan merke seg at denne er planlagt til helgen 2-3. november på Thon Hotel Oslo Airport. Nærmere om program og påmelding kommer snart.

Læringsdagene for voksne i 2013 og 2014

Det blir ikke noen større nasjonal konferanse som hovedarrangement for Læringsdagene 2013. VOFO anbefaler at det gjennomføres lokale og regionale læringsdagsarrangement med prisutdelinger. Hvem som helst kan bestille gratis materiell fra VOFO og sette i gang slike tiltak. Temaer og tidspunkter kan tilpasses regionale og lokale forhold, men VOFO anbefaler tidsrommet uke 42 eller 43 for regionale arrangement. Framover satser VOFO på nasjonale læringsdagskonferanser annet hvert år. VOFO planlegger sammen med en rekke samarbeidspartnere en stor nasjonal og nordisk konferanse 18. – 20. mai 2014. Denne konferansen kobles til Grunnlovsjubileet, og vil samtidig være hovedarrangementet for Læringsdagene 2014.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs