Hvordan gikk din honninghøst?

Norges Birøkterlag trenger din informasjon om hvordan honningåret 2013 var. På Min Side for medlemmer ligger Spørreskjema om honninghøsten 2013.

Vi ber om at du gir oss informasjon om hvordan honningåret gikk for deg. Dette gir oss god statistikk til bruk i forbindelse med avlingsskadesaker, i påvirkning av myndigheter, til offentlig informasjon og til internt bruk i birøkterlaget. Dine opplysninger er viktige! Frist for innsending er 20. januar 2014.
Logg inn med ditt medlemsnummer og passord. Hvis du mangler passord kontakt sekretariatet i Norges Birøkterlag eller bruk "glemt passord"-funksjonen på innloggingssiden (fungerer bare for de som allerede har registrert e-postadresse).

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs