Forslag til ny avlsplan ute på høring

Det har blitt gjennomført vesentlige endringer i Norges Birøkterlags avlsarbeid de seinere årene slik at det er behov for å ferdigstille en ny avlsplan. Forslag til ny avlsplan er nå ute på høring.

Forslag til ny avlspan er sendt på høring i fylkesbirøkterlagene med høringsfrist 15. februar.
Ønsker du å komme med innspill gjør du dette gjennom di fylkesbirøkterlag.
 
 
Ny avlsplan 2014 Høringsdokument Ny avlsplan 2014 Høringsdokument

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs