Birøkt og media

Det er medlemsmøte i Oslo og Akershus Fylkesbirøkterlag på Birøktens hus på Kløfta torsdag 20. februar klokka 19. Vi har satt "Birøkt og media" som tittel på Roar Ree Kirkevold sitt kåseri eller foredrag. Kjenner vi Roar rett, blir det likevel mer enn det. Du bør komme på møtet for 1: Å bli inspirert i forhold til din egen birøkt, for 2: Å bli inspirert til å påvirke andre til å bli interessert i birøkt, blant annet ved bruk av ulike media.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs