Er det fôr i kubene dine?

Årets vinter har hatt store variasjoner i temperatur og mengde snø. Vi har fått melding om lite fôr i kubene hos en birøkter i Hedmark.
Vi oppfordrer birøkterne til å sjekke kubene og sørge for ekstra fôr om det er lite mat i kuben.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs