Urban landbruksmelding med birøkt

Det bynære, profesjonelle landbruket og det urbane landbruket utfyller hverandre. De er begge en del av byenes helhetlige matvaresystem, og må sees i sammenheng. Det mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har utredet det urbane landbruket i Oslo. Og bier er en naturlig del, og er selvfølgelig med. Les mer og last ned meldingen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs