Høring om ny organisasjonsstruktur

Norges Birøkterlag sentralt har sendt ut et høringsnotat til alle lokallag og fylkeslag som tar opp spørsmålet om organisasjonsstrukturen skal endres.

I høringsnotatet tas det opp til diskusjon om organisasjonen bør være 2-leddet og ikke 3-leddet som i dag.
Ønsker du å komme med innspill gjør du dette gjennom ditt lokallag.
I Høringsdokumentet kan du laste ned her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs