Forskrift om tiltak mot pærebrann er endret

Etter fjorårets overvåking og kartlegging av plantesykdommen pærebrann, har Mattilsynet både lagt til og fjernet kommuner fra bekjempelsessona og observasjonssona. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs