Jordbruksforhandlingene - Statens tilbud

Staten la i dag fram tilbudet i forbindelse med jordbruksforhandlingene. I tilbudet ligger det ikke inne noen økning av tilskuddet til birøkten.

Hele tilbudet kan en lese her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Jordbruksoppgjoret-Staten-tilbyr-bondene-35-prosent-inntektsvekst.html?id=758371&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs