Bruk smarttelefonen til notatføring

Sigmund Svendsen har laget et notatføringssystem som kan brukes på smarttelefon. Denne kan du laste ned under "Driftsteknikk" - Notatføring.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs