Små bruk, store muligheter

Oppland Bonde- og Småbrukarlag arrangerer studietur i samarbeid med Yvonne Tonnaer med fokus på utviklingsmuligheter for små bruk. Turen går til Nice i Frankrike fra 22. februar til 27. februar 2015. Kortreist matproduksjon med omsetning gjennom andelslandbruk, felles utsalgssteder og egen foredling er blant temaene. Les mer på Norsk Bonde- og Småbrukarlags hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs