Sertifiseringsforedrag

Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil bli avholdt i 2015 på:
12/2: Aust-Agder, Lyngrillen, Brokelandsheia, Gjerstad, kl. 18-21
5/3: Østfold, Skjeberg Rådhus, kl 18-21
9/3: Telemark, Landbrukets Hus, Gvarv, kl. 18-21
11/3: Møre og Romsdal, Felleskjøpet, Molde, kl. 17.45-20.45
12/3: Akershus, Birøktens Hus, Kløfta, kl 18-21
14/3: Trøndelag, Stav Gjestegård kl 12-15
16/3: Vestfold, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Bakkenteigen, Horten, kl. 18-21
11/4: Hordaland, Tranevågen Ungdomsskole, Hamramyre 20, Ågotnes, kl. 12-15 (fortsetter med fagdag – se Birøkteren nr 3)
25/4: Rogaland, Statens Hus, Stavanger kl. 11-14.30

Kompetansekurs om bier er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid. Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag. Ønsker du å delta på sertifiseringskurs ta kontakt med ditt lokallag.

Hvis det er ønske om fagforedrag i andre fylker bes fylkeslaget ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for å avtale tidspunkt.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs