Norges Birøkterlags årsmøte

Norges Birøkterlags årsmøte er lørdag 21. mars. Mer informasjon om årsmøtet kommer i Birøkteren nr 2 og 3.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs