Utlysning av midler fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Birøkterlag har søkt og fått tilslag på midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Honningcentralen ønsker å bidra til prosjektet og går inn som sponsor. Ett, eller flere lag sammen, oppfordres til å søke om midler. Det er tre ulike delprosjekter.
1. Opplærings-/informasjonsbigårder (lagsbigårder)
2. Grønne tak (bikuber på tak)
3. Bier og birøkt i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsskjema lastes ned på Min Side for medlemmer. Søknadfrist er 1. april.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs