Ligningsverdi

Ligningsverdien på bifolk uten kuber er for inntektsåret satt til kr 300,-. Dette er det samme som i 2013.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs