Kurs i birøkt med topplistkuber

Lørdag 18. april kommer Patrick Sellman til Oslo for å holde heldagskurs i topplistkubebirøkt. Sted: Det grønne hjørnet, Frydenlundgata 12, St. Hanshaugen, Oslo. Kl 09:30-16:00
Påmelding til kurset er via hans hjemmeside http://småbruk.se, hvor det og er omtale av kurset.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs